Convertir fechas a diferentes formatos. Función Convert

Convertir fechas a diferentes formatos. Ejemplo:

Select * from TABLA Where CONVERT(VARCHAR(10),Fecha,103) = » ‘ & Format$(Text1, «dd/mm/yyyy») & «‘»

Buscaría todos los registros con campo fecha igual a la actual comparando con el formato dd/mm/yyy

Without centuryWith centuryInput/OutputStandard
0100mon dd yyyy hh:miAM/PMDefault
1101mm/dd/yyyyUS
2102 yyyy.mm.ddANSI
3103 dd/mm/yyyyBritish/French
4104dd.mm.yyyyGerman
5105 dd-mm-yyyyItalian
6106dd mon yyyy
7107Mon dd, yyyy
8108hh:mm:ss
9109mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM (or PM)Default + millisec
10110mm-dd-yyyyUSA
11111 yyyy/mm/ddJapan
12112 yyyymmddISO
13113dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmEurope (24 hour clock)>
14114hh:mi:ss:mmm24 hour clock
20120yyyy-mm-dd hh:mi:ssODBC canonical (24 hour clock)
21121yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmmODBC canonical (24 hour clock)
126yyyy-mm-ddThh:mi:ss.mmmISO8601
127yyyy-mm-ddThh:mi:ss.mmmZISO8601 (with time zone Z)
130dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmAMHijiri
131dd/mm/yy hh:mi:ss:mmmAMHijiri